Oceń stronę

Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 2006. Aktualizacja 2007 World Reference Base for Soil Resources First Update 2006. First Update 2007

Charzyński Przemysław, Kabała Cezary o autorach

ISBN: 978-83-231-2425-2
Rok wydania: 2009
Nr wydania: 1
Liczba stron: 145
Okładka: miękka
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Food and Agriculture Organization of the United Nations

zobacz więcej szczegółów

Książka drukowana

oprawa miękka

32 zł

Produkt niedostępny

OPIS SZCZEGÓŁOWY PUBLIKACJI

Wstęp

Pierwsza oficjalna wersja Klasyfikacji Zasobów Glebowych Świata (World Reference Base for Soil Resources - WRB) ukazała się na 16. Światowym Kongresie Gleboznawczym w Montpellier w roku 1998. Jednocześnie została ona uznana przez Międzynarodową Unię Gleboznawczą (IUSS) za system służący celom korelacji i komunikacji.

Po ośmiu latach zbierania danych i intensywnego testowania systemu na całym świecie powstała nowa wersja klasyfikacji WRB. Publikacja niniejsza stanowi efekt pracy zarówno autorów wersji wcześniejszych, jak i licznej grupy gleboznawców, którzy uczestniczyli w pracach Grupy Roboczej WRB Międzynarodowej Unii Gleboznawczej.

Globalizacja wymaga harmonizacji i korelacji terminologii naukowej zarówno w gleboznawstwie, jak i innych naukach. Wyrażamy nadzieję, że niniejsza publikacja będzie istotnym wkładem w gleboznawstwo i dzieło upowszechniania wiedzy o glebie w społeczeństwie.

Powstanie publikacji umożliwił długotrwały wysiłek dużej grupy ekspertów wsparty organizacyjnie przez Międzynarodową Unię Gleboznawczą, Międzynarodowe Centrum Informacji o Glebie (ISRIC) i Organizację do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych (FAO).

ErikaMicheli (Przewodnicząca), PeterSchad (Wiceprzewodniczący) i Otto Spaargaren (Sekretarz) Grupa Robocza WRB Międzynarodowej Unii Gleboznawczej

DavidDent

Międzynarodowe Centrum Informacji o Glebie (ISRIC)

Freddy Nachtergaele

Wydział Kształtowania Ziemi i Wody FAO

SPIS TREŚCI

Wstęp

Podziękowania

Lista skrótów i akronimów

 

Rozdział 1.

Geneza i założenia metodyczne klasyfikacji zasobów glebowych świata

Historia

Od początku do pierwszej edycji z roku 1998

Od pierwszej edycji w 1998 roku do drugiej w roku 2006

Zasady

Konstrukcja systemu

Klucz do oznaczania głównych grup glebowych

Pozi o m kwa lifikato rów

Główne zasady stosowania kwalifikatorów w WRB

Geograficzny wymiar kwalifikatorów WRB - harmonizowanie ze skalą mapy

Przedmiot klasyfikacji w WRB

Zasady klasyfikacji

Etap pierwszy

Etap drugi

Etap trzeci

Przykład klasyfikacji gleby wg WRB

 

Rozdział 2.

Poziomy diagnostyczne, właściwości diagnostyczne i materiały diagnostyczne

Poziomy diagnostyczne

Poziom Albie

Poziom Anthraquic

Poziom Anthric

Poziom Argic

Poziom Calcic

Poziom Cambic

Poziom Cryic

Poziom Duric

Poziom Ferralic

Poziom Ferric

Poziom Folie

Poziom Fragic

Poziom Fulvic

Poziom Gypsic

Poziom Histic

Poziom Hortic

Poziom Hydragric

Poziom Irragric

Poziom Melanie

Poziom Mollic

Poziom Natric

 

Poziom Nitic

 

Poziom Petrocalcic

 

Poziom Petroduric

 

Poziom Petrogypsic

 

Poziom Petroplinthic

 

Poziom Pisoplinthic

 

Poziom Plaggic

 

Poziom Plinthic

 

Poziom Salic

 

Poziom Sombric

 

Poziom Spodic

 

Poziom Takyric

 

Poziom Terric

 

Poziom Thionic

 

Poziom Umbric

 

Poziom Vertic

 

Poziom Voronic

 

Poziom Yermic

 

Właściwości diagnostyczne

 

Właściwości andic

 

Właściwości aridic

 

Właściwości ferralic

 

Właściwości geric

 

Glejowa mozaika barw

 

Językowatość albeluvic

 

Lita skała

 

Nagła zmiana uziarnienia

 

Nieciągłość litologiczna

 

Stagnoglejowa mozaika barw

 

Warunki redukcyjne

 

Wtórne węglany

 

Właściwości vertic

 

Właściwości virtic

 

Materiały diagnostyczne

 

Artefakty

 

Fluwialny materiał glebowy

 

Gipsowy materiał glebowy

 

Koluwialny materiał glebowy

 

Limniczny materiał glebowy

 

Lita skała techniczna

 

Mineralny materiał glebowy

 

Organiczny materiał glebowy

 

Ornitogeniczny materiał glebowy

 

Siarczkowy materiał glebowy

 

Materiał glebowy tefrik

 

Węglanowy materiał glebowy

 

 

Rozdział 3.

Klucz do oznaczania głównych grup gleb wraz z listą kwalifikatorów prefiksowych i sufiksowych

 

Rozdział 4.

Właściwości, rozmieszczenie, wykorzystanie i ochrona głównych grup gleb

 

Acrisols

 

Albeluvisols

 

Alisols

 

Andosols

 

Anthrosols

 

Arenosols

 

Calcisols

 

Cambisols

 

Chernozems

 

Cryosols

 

Durisols

 

Ferralsols

 

Fluvisols

 

Gleysols

 

Gypsisols

 

Histosols

 

Kastanozems

 

Leptosols

 

Lixisols

 

Luvisols

 

Nitisols

 

Phaeozems

 

Planosols

 

Plinthosols

 

Podzols

 

Regosols

 

Solonchaks

 

Solonetz

 

Stagnosols

 

Technosols

 

Umbrisols

 

Vertisols

 

 

Rozdział 5.

Definicje elementów słowotwórczych dla jednostek drugiego rzędu w klasyfikacji WRB

Bibliografia

Aneksy

Aneks 1. Zestawienie procedur analitycznych dla charakterystyki gleb

Aneks 2 . Zalecone oznaczenia kodowe głównych grup glebowych, kwalifikatorów i przedrostków uściślających

RECENZJE PUBLIKACJI

Na razie nie ma recenzji dla tej książki. Możesz napisać własną!!!

AUTORZY

Charzyński Przemysław

Gleboznawca i geograf, zatrudniony na UMK w roku 1999. Obecnie adiunkt w Zakładzie Geografii Krajobrazu UMK w Toruniu. Naukowo zajmuje się klasyfikacją gleb oraz Technosolami. Jest członkiem komisji genezy, klasyfikacji i kartografii gleb Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Jest autorem książki "Testing WRB on Polish Soils" (2006) oraz współtłumaczem "Klasyfikacji zasobów glebowych świata - World Reference Base for Soil Resources" 1998 oraz 2006/2007. Pełni funkcję sekretarza Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej w Toruniu.

Kabała Cezary
tłum. i red.

ZOBACZ KATEGORIE PRODUKTU

POWIĄZANE PRODUKTY

zamknij okno
Produkt został dodany do koszyka
zamknij okno

Napisz własną recenzję

Recenzja została dodana, oczekuje na akceptację Administratora.

Biuletyn Wydawnictwa

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy zapisać się do subskrypcji biuletynu.

Społeczność Facebook.com

Zamówienia: 87-100 Toruń, ul. Reja 25 tel./fax: (0 56) 611-42-38, e-mail: books@umk.pl