Oceń stronę

Mieczysław Wiśniewski. Twórczość z lat 1954-2010. Obrazy, kolaże, asamblaże, układy sferyczne

praca zbiorowa o autorach

ISBN: 978-83-231-2597-6
Rok wydania: 2010
Nr wydania: pierwsze
Liczba stron: 264
Okładka: miękka
Format: 210 x 270 mm
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

zobacz więcej szczegółów

Książka drukowana

oprawa miękka

180 zł

Produkt dostępny

Wysyłamy w ciągu 48h

OPIS SZCZEGÓŁOWY PUBLIKACJI

Przywołanie geometrii w moim malarstwie, jako formy kreowania ładu, oraz zastosowanie jej w procesie konstruowania obrazów nie pojawiło się nagle. Było wynikiem stopniowego kształtowania świadomości twórczej opartej na eksperymentach i poszukiwaniach, a tym samym na doświadczeniach, zmierzających ku nowej idei. Konsekwentne dążenie do upraszczania form uwidoczniło się już wkrótce po studiach w skłonności do malowania płaszczyznowego. Formy przedmiotów jawiły się tu jako kształty zbliżone do form zgeometryzowanych. Stąd był już tylko jeden krok do myślenia kategoriami nowej sztuki, realizującej się w kanonie abstrakcji geometrycznej. Pierwsze obrazy tego typu pojawiły się w moich działaniach artystycznych z lat pięćdziesiątych. Cykle pt. „Kompozycje" oparte były na podziałach geometrycznych wynikających z przecięć linii poziomów i pionów, oscylowały ku abstrakcji strukturalnej. Duży nacisk kładłem wtedy na konstrukcję samego obrazu i jego architektonikę, zmierzającą do osiągnięcia wrażenia materialnego ładu. Z biegiem czasu te formy, o różnym charakterze łączonych na płótnie struktur, kształtowały się coraz wyraziściej, a przez studia nad przestrzenią nabierały charakteru reliefowego, wywołując tym samym dodatkowe napięcia. W latach siedemdziesiątych ten problem jeszcze silniej ujawnia się w „Kompozycjach kosmicznych" wykonanych na ogólnopolski konkurs „Kopernik-Kosmos", nawiązujących do przestrzeni wszechświata i praw nim rządzących. Wreszcie elementy geometryczne stały się bardziej rozbudowane, ale zarazem sterylnie oszczędne, jak w cyklach „Układy", które z kolei przekształciły się w „Układy sferyczne", gdzie geometria i światło mają podstawowe znaczenie. Moją działalność artystyczną mogę określić jako kształtowanie pewnego systemu, który powstał w kolejnych, różnorodnych działaniach twórczych, wiążących się jednak w konsekwentny układ całościowy. Stopniowo krystalizował się on w cyklach „Układów sferycznych". Kreowanie form plastycznych wywodzących się ze sfery geometrii i „konstruktywistycznego sposobu myślenia" prowadziło też do dalszych dociekań, konkretyzujących się w coraz to nowych rozwiązaniach techniczno-artystycznych (np. materiałowo-kolorystycznych, fakturalnych czy też w zakresie konstrukcji przestrzennych). Zastosowanie praw geometrii dotyczy nie tylko „Układów sferycznych", ale również innych koncepcji, wychodzących poza sferę samej geometrii.
Przestrzeń w moich „Układach sferycznych" kreowana jest światłem i uwarunkowana poruszaniem się odbiorcy w czasie oglądania ekspozycji. Taki „studyjny", z punktu widzenia autora, charakter nastawiony jest na widza wdrożonego do percepcji dokonującej się w ruchu. Wyobraźnia plastyczna - tak twórcy, jak i odbiorcy - ukierunkowana jest tu na porządek geometryczny. Prowadzi do powstawania różnych układów figur i brył zgeometryzowanych, wytwarzając wizję świata kinetycznych struktur przestrzennych. Powstaje w ten sposób iluzja żywej, samoprzekształcającej się przestrzeni.

SPIS TREŚCI

M. Wiśniewski, „Szeroko pojmowana geometria..." [wypowiedź autorska] /7
K. Pituła, Mieczysław Wiśniewski /8
KOLAŻE , ASAMBLAŻE / COLLAGES , ASSEMBLAGES
T. Książek, Struktury abstrakcyjne Mieczysława Wiśniewskiego /37
KOSMOS / THE UNIVERSE
UKŁADY / SYSTEMS
Z. Jurkiewicz, Układy sferyczne - nowe spojrzenie na sztukę geometrii i światła /75
UKŁADY SFERYCZNE / SPHERICAL SYSTEMS
G. Sztabiński, Wobec centrum - w poszukiwaniu znaczenia kompozycji w obrazach Mieczysława Wiśniewskiego /97
H. Brzoza, Myślenie z wnętrza „Czarnego kwadratu" /117
B. Kowalska, „Światło i geometria są głównymi elementami..." /177
B. Kowalska, Szkic o twórczości Mieczysława Wiśniewskiego /179
B. Kowalska, „W historii malarstwa polskiego ostatnich sześćdziesięciu lat twórczość Mieczysława Wiśniewskiego zajmuje osobną i wyjątkową pozycję..." /183
KOMPOZYCJE MX / MX COMPOSITIONS
L. Hanak, Obrazy Mieczysława Wiśniewskiego na tle monochromów abstrakcyjnych XX wieku /195
KALENDARIUM /203
WYSTAWY INDYWIDUALNE / SELECTED INDIVIDUAL EXHIBITIONS /213
WAŻNIEJSZE WYSTAWY ZBIOROWE / SELECTED GROUP EXHIBITIONS /215
PRACE W KOLEKCJACH I ZBIORACH MUZEALNYCH / WORKS IN MUSEUM COLLECTIONS /221

RECENZJE PUBLIKACJI

Na razie nie ma recenzji dla tej książki. Możesz napisać własną!!!

POWIĄZANE PRODUKTY

zamknij okno
Produkt został dodany do koszyka
zamknij okno

Napisz własną recenzję

Recenzja została dodana, oczekuje na akceptację Administratora.

Biuletyn Wydawnictwa

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy zapisać się do subskrypcji biuletynu.

Społeczność Facebook.com

Zamówienia: 87-100 Toruń, ul. Mickiewicza 2/4 tel./fax: (0 56) 611-42-38, e-mail: books@umk.pl