Oceń stronę

Edukacja i religia jako źródło rozwoju egzystencjalno-kognitywnego

Michalski Jarosław Tomasz o autorach

ISBN: 83-231-1711-X
Rok wydania: 2004
Nr wydania: pierwsze
Liczba stron: 270
Okładka: miękka
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

zobacz więcej szczegółów

Książka drukowana

oprawa miękka

29 zł

Produkt niedostępny

OPIS SZCZEGÓŁOWY PUBLIKACJI

Książka jest naukowym dyskursem o charakterze pedagogiczno-filozoficznym, ukazującym poszukiwanie sensu przez interpretację złożonych kontekstów między edukacją, religią i wiarą. Motywy podjęcia tematu tkwią głęboko w historycznych i kulturowych uwarunkowaniach funkcjonowania społeczeństw, od czasów starożytnych poczynając, a na współczesnych kończąc. Za punkt kulminacyjny, w perspektywie czasowej, przyjęto epokę Oświecenia, gdyż miała ona nie tylko ogromny wpływ na główny problem omawiany w książce, ale przede wszystkim dlatego, że w sposób zasadniczy przeorientowała dotychczasowy tok myślenia o człowieku i jego egzystencji, zwłaszcza w aspekcie jego wolności. W tym czasie załamał się bowiem ustalony na bazie teleologicznej porządek rzeczy i wszelkiego poznania, zmieniła się struktura społeczeństwa, a Kościół w sensie instytucjonalnym stracił siłę swego oddziaływania. Prymat nauki i empirii upoważniał jednostkę do osiągania wszystkiego na drodze racjonalności i naukowego poznania. Doprowadziło to do przyjęcia założenia, że człowiekowi dozwolone jest wszystko, do czego uzdalniają go wyniki osiągnięte przez naukę.

Z Wprowadzenia

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie; O KONIECZNOŚCI KRYTYCZNEJ REFLEKSJI NAD RELACJĄ MIĘDZY EDUKACJĄ I RELIGIĄ. POLE PROBLEMOWE: Przyczyny * Cele * Metoda * Kategorie * Struktura. EDUKACJA: Konstytutywne elementy procesu edukacji * Podatność edukacyjna osoby * Podejmowanie zadań * Samodzielność * Regulacyjne zasady procesu edukacji * Wiedza i umiejętności * Wychowanie i nauczanie * Orientacja naukowa * Otwarcie na wartości i obiektywną rzeczywistość * Wartościowanie - zdolność wydawania sądu wartościującego * Tożsamość - zdolność budowania jedności * Dialog w procesie edukacji * Dialog międzyosobowy * Dialog wewnątrz osobowy * Społeczny kontekst edukacji * Samookreślenie i zobowiązanie społeczne. RELIGIA: Rozumienie religii * Struktura i dynamika religijności osobowej * Niektóre źródła religijności * Elementy strukturalne - wielowymiarowość religijności * Typologia religijności * Kryzysy religijne i ich specyfika * Dojrzałość religijna * Warunki realizacji religijności jako procesu * Transcendencja * Wolność * Samookreślenie * Doświadczenie sensu * Umiejętność tworzenia więzi * Sumienie * Regulacyjne zasady procesu religijności * Kształcenie sumienia * Budowanie więzi w wolności * Przeżywanie i rozpoznanie sensu * Confessio - wyznanie wiary. WZAJEMNE ZWIĄZKI MIĘDZY EDUKACJĄ, RELIGIĄ I WIARĄ: Edukacja i religia * Religijny aspekt edukacji oraz edukacyjny aspekt religii* Ważność związku między edukacją i religią * Edukacja i wiara * Warunki istnienia wiary * Wiara jako proces * Wiara i relacje międzyosobowe (uczeń-nauczyciel) * Wiara i tożsamość * Wiara i objawienie. RELIGIA I WIARA W KONTEKŚCIE ZADAŃ EDUKACYJNYCH SZKOŁY: Pytanie o sens jako pytanie zasadnicze i wykraczające poza zakres przedmiotu nauczania * Pytanie o sens jako pytanie rzeczowe w nauczaniu religii * Kompetencje realizujące się w działaniu; Zakończenie; Bibliografia; Bildung und religion als Quellen der existential-kognitiven Entwicklung. Hermeneutisch-kritisches Studium (Zusammenfassung)

RECENZJE PUBLIKACJI

Na razie nie ma recenzji dla tej książki. Możesz napisać własną!!!

AUTORZY

Michalski Jarosław Tomasz

ks. dr hab. Jarosław Michalski jest profesorem nadzwyczajnym pedagogiki i filozofii wychowania na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie, na Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Był stypendystą Uniwersytetu w Augsburgu i Wiedniu. Jest kierownikiem Pracowni Pedagogiki Filozoficznej i Chrześcijańskiej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK. Współpracuje z Wydziałem Nauk o Wychowaniu Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego (UPS) w Rzymie oraz Wydziałem Teologii Katolickiej w Augsburgu. Jest zastępcą redaktora naczelnego półrocznika naukowego „Paedagogia Christiana” wydawanego w UMK w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół antropologicznych uwarunkowań edukacji religijnej, filozofii wychowania, zwłaszcza w tradycji hermeneutycznej, pedagogiki religii oraz humanistycznych i teologicznych podstaw pedagogiki chrześcijańskiej. Autor licznych publikacji i opracowań z tego zakresu

ZOBACZ KATEGORIE PRODUKTU

POWIĄZANE PRODUKTY

zamknij okno
Produkt został dodany do koszyka
zamknij okno

Napisz własną recenzję

Recenzja została dodana, oczekuje na akceptację Administratora.

Biuletyn Wydawnictwa

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy zapisać się do subskrypcji biuletynu.

Społeczność Facebook.com

Zamówienia: 87-100 Toruń, ul. Mickiewicza 2/4 tel./fax: (0 56) 611-42-38, e-mail: books@umk.pl