Janusz Grygieńć (red.)

Quentin Skinner. Metoda historyczna i wolność republikańska

Wysyłamy w ciągu 14 dni
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3562-3
Rok wydania:
2016
Liczba stron:
318
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Janusz Grygieńć (red.)

Quentin Skinner. Metoda historyczna i wolność republikańska

Kategoria produktu:

„Filozofia polityki Quentina Skinnera pozostaje w znacznej mierze niedostępna polskiemu czytelnikowi. Spośród imponującego i szeroko komentowanego dorobku brytyjskiego historyka ukazało się jak dotąd w języku polskim zaledwie kilka prac. Niniejszy tom w interesujący sposób częściowo zapełnienia tę lukę. Po pierwsze, prezentuje przekłady czterech ważkich studiów Skinnera. Po drugie, zawiera szereg komentarzy badaczy odnoszących się do jego wybranych idei. Na uwagę zasługuje fakt, że teksty polskich autorów wyrażają nie tylko aprobatę, ale również krytycyzm wobec niektórych tez protagonisty tomu. W odniesieniu do twórczości Skinnera tak pomyślana publikacja niewątpliwie stanowi istotny materiał źródłowo-krytyczny. Co więcej, dostarcza bardzo przydatnych treści w obszarze filozofii polityki jako takiej”.

Prof. dr hab. Adam Chmielewski

 

Quentin Skinner – profesor nauk humanistycznych na Queen Mary University of London. Jeden ze współtwórców i głównych przedstawicieli tzw. szkoły z Cambridge w historii myśli politycznej. Autor książek poświęconych metodologii historii i myśli politycznej, w tym trzytomowej pracy Visions of Politics (2002), Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes (1996), Liberty before Liberalism (1998; wyd. polskie: Wolność przed liberalizmem, Toruń 2013), Hobbes and Republican Liberty (2008). Jest twórcą dwutomowego dzieła The Foundations of Modern Political Thought, które w 1996 roku zostało uznane przez „The Times Literary Supplement” za jedną ze stu najważniejszych książek XX wieku. Jego prace przełożono na ponad dwadzieścia języków. 

Janusz Grygieńć, Quentina Skinnera rewolucje w humanistyce i naukach społecznych / 9

Quentin Skinner o pojęciach i kontekstach
Quentin Skinner, Prawda, przekonanie i interpretacja, tłum. Filip Biały, Janusz Grygieńć / 23
Quentin Skinner, Język a zmiana społeczna, tłum. Aleksandra Derra / 39
Quentin Skinner, Moralna niejasność a renesansowa sztuka krasomówstwa, tłum. Krzysztof Wawrzonkowski / 61
Quentin Skinner, Trzecia koncepcja wolności, tłum. Tomasz Szymon Markiewka / 93

Interpretacja tekstów historycznych
Andrzej Waśkiewicz, Interpretacja intencji autorów tekstów według Quentina Skinnera / 133
Tomasz Szymon Markiewka, Teoria interpretacji Quentina Skinnera / 163
Janusz Grygieńć, Rekonstrukcja intencji czy dekonstrukcja ideologii? Praktyczne konsekwencje kontekstualizmu metodologicznego Quentina Skinnera / 185

Wolnośćrepublikańska
Ryszard Mordarski, Skinner,Hobbes i retoryka / 207
Anna Grześkowiak-Krwawicz, Quentina Skinnera teoria wolności / 231
Bogdan Szlachta, Polski republikanizm XVI wieku jako „republikanizm atlantycki”? Próba refleksji dla Profesora Quentina Skinnera / 247
Łukasz Dominiak, Trzecia koncepcja wolności Quentina Skinnera. Krytyka libertariańska / 265
Łukasz Dulęba, Filip Biały, Uparcie odmienne? Fikcyjna teoria państwa i wolność republikańska według Quentina Skinnera / 283

Biogramy autorów / 307
Indeks osobowy / 311

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Janusz Grygieńć

    Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, absolwent politologii i filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie wykładowca na Politechnice Koszalińskiej. Autor pracy Thomas Hill Green. Od epistemologii do filozofii politycznej (2009), szeregu artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz przekładów prac naukowych. Współzałożyciel i wieloletni członek redakcji czasopisma naukowego „Dialogi Polityczne” (obecnie „Political Dialogues. Journal of Political Philosophy and Theory”). Badacz idealizmu brytyjskiego, Nowego  Liberalizmu, a także demokracji partycypacyjnej.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum