KSZTAŁCENIE TŁUMACZY JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W POLSCE

Cecylia Tatoj

Abstrakt


Celem artykułu jest syntetyczna prezentacja aktualnego stanu nauczania języka hiszpańskiego w Polsce, zarysu historycznego procesu organizacji i wdrażania nauczania tego języka w naszym kraju oraz kwestii kształcenia tłumaczy języka hiszpańskiego. W artykule określono pozycję języka hiszpańskiego w polskim szkolnictwie przez przegląd wszystkich poziomów nauczania. Zaprezentowano dane dotyczące zarówno szkolnictwa na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, średnim, jak i wyższym. Ponadto omówiono kształcenie przyszłych tłumaczy w polskich uczelniach publicznych i niepublicznych, zarówno na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jak i na studiach podyplomowych.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Enciclopedia del espanol en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2006–2007, 2006, Madryt.

Enciclopedia del espanol en el mundo. Anuario 2009, Madryt.

„El mundo estudia espanol: Polonia”, 2007, [w:] El mundo estudia espanol. 2007., Gobierno de Espana, Ministerio de Educacion, Politica Social y Deporte, s. 317–333.

Murcia Soriano, A.A., de Sagarra, J.M., 2003, „El espanol en Europa Centro-Oriental y del Este”, [w:] El espanol en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2003, Madryt, s. 79–203.

Murcia Soriano, A.A., 2006, „Espanol en Polonia”, [w:] Enciclopedia del espanol en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2006–2007, Madryt, s. 321–324.

Sawicki, P., 2004, „Hispanismo polaco en el cambio de los milenios”, Paralelo, 50, 1, s. 44–55.

Strzeszewski, M., 2006, Znajomość języków obcych i wyjazdy zagraniczne. Komunikat z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.

Szkolnictwo wyższe – 2007 – dane podstawowe, 2009, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Departament Budżetu i Finansów, Warszawa.

Tatoj, C. (red.), 2008, Raport ewaluacyjny. Sekcje dwujęzyczne z językiem hiszpańskim w Polsce, Warszawa, CODN.

Wciorka, B., 2009, Polacy o swoich wyjazdach zagranicznych i znajomości języków obcych, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.

Zarębska, J. 2008, Raport Powszechność Nauczania Języków Obcych w roku szkolnym 2007/2008, Zespół ds. Analiz i Prognozowania Kadr Oświaty, CODN.

Zarębska, J. 2009, Raport Powszechność Nauczania Języków Obcych w roku szkolnym 2008/2009, Pracownia Rozwoju Systemu Doskonalenia Nauczycieli, CODN.
DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2012.012

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM